De opwaartse spiraal naar de beste versie van jezelf!

Veeeerkracht Creatrix®-programma

Voel jij je vast zitten? Heb je last van boosheid, verdriet, pijn, schuldgevoel, schaamte, angst…? Met het Veeeerkracht Creatrix®-programma kun je snel en eenvoudig alle issues aanpakken die je belemmeren in het zijn wie je echt bent. Creatrix® is een uniek programma, speciaal ontwikkeld om vrouwen van hun issues af te helpen. Zodat jij je weer onbevangen, vrij en vol levenslust kunt richten op wat jíj wilt bereiken in je leven. Niet alleen voor nu, maar met een blijvend resultaat!

Het Veeeerkracht Creatrix®-programma beslaat ongeveer 4 tot 6 weken. In deze tijd kom je wekelijks bij mij voor een sessie van ongeveer 90 minuten. Afhankelijk van jouw persoonlijke issues en doelstellingen kan het zijn dat we meer of juist minder sessies nodig hebben.

Hoe ziet het Veeeerkracht Creatrix®-programma eruit?

  1. Pre-assessment: het pre-assessment bestaat uit een voorgesprek en een uitgebreide vragenlijst, die je thuis invult.
  2. Uit jouw antwoorden op de vragen filter ik je emoties en beperkende overtuigingen. Je eigen woorden, de woorden die jij aan je issues geeft, zijn leidend tijdens het gehele Creatrix®-programma. We bespreken ze samen.
  3. Vervolgens geef jij per issue aan in welke mate deze je leven beïnvloedt. Dat doe je op een schaal van 0-10, waarbij 0 betekent dat je helemaal geen last hebt van een issue en 10 dat je er bijna ‘aan onderdoor gaat’.
  4. Nu we weten waar je tegenaan loopt en hoeveel last je hebt van jouw issues, zijn we er klaar voor om ze aan te pakken. In delen van 15 tot 20 minuten werken we volgens een vastomlijnd programma en script aan het ombuigen van je overtuigingen. Ons doel daarbij is om het cijfer dat je in stap 2 hebt gegeven, per issue te verlagen tot hoogstens een 3. We pakken per sessie meestal drie issues aan.
  5. We stoppen pas als het helemaal klaar is! Iedere vrouw loopt tegen haar eigen belemmeringen aan, en iedere vrouw heeft een eigen tempo en manier om daarmee om te gaan. Tijdens het programma is er veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie, en we stoppen pas als jij voorgoed van je issues verlost bent.

Hoe werkt Creatrix®?
Creatrix® werkt volgens een gepatenteerd, vaststaand script, dat we tijdens iedere sessie samen (een aantal keren) doorlopen. Je gaat hiervoor niet onder hypnose, wél dringen we door tot de kern van je issues door je onderbewustzijn in te schakelen. Helaas zit ons denken ons vaak in de weg, waardoor we niet naar ons gevoel (onderbewustzijn) luisteren. Met de Creatrix®-techniek maken we je denken ondergeschikt, zodat we voor eens en altijd bij de antwoorden kunnen komen die al in je onderbewustzijn aanwezig zijn. Daarvoor gebruik ik een techniek die inspeelt op het bewuste/onderbewuste door middel van visualiseren. Je hoeft er nagenoeg niets voor te doen, het proces doet het werk. Je hoeft tijdens de sessies dus ook niet over je problemen te praten. Lees meer over Creatrix®

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op!